https://

veikla

VEIKLOS SRITYS

Telkti  mokslininkus, etnografus, mėgėjų meno kolektyvus, kultūros, švietimo darbuotojus, menininkus, visuomenines organizacijas, siekiančias saugoti ir populiarinti šio krašto kultūrą;

Telkti  lėšas Kultūros centro  veiklai organizuoti ir tęstiniams kultūriniams projektams įgyvendinti;

Rinkti , kaupti ir teikti  informaciją apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves. Rengti, leisti, platinti ir parduoti   informacinius ir kartografinius leidinius apie kultūros paveldo objektus ir vietoves;
Koordinuoti   mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, Dainų šventėse;
Skatinti  liaudies meno ir amatų vystymą;
Kaupti  etninės kultūros duomenų archyvą;
Organizuoti  mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.  ATLIKTOS  ANALIZĖS
TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI

Salos etnokultūros ir informacijos centras tarnybinio lengvojo automobilio neturi.ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
asmens duomenŲ apsaugos taisyklės

https://