https://


PRANEŠIMAS

APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

2023 m. gruodžio 13 d.

           Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T1-159 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetines įstaigas – Senųjų kaimo tradicijų kultūros centrą, Salos etnokultūros ir informacijos centrą, Žemaičių krašto etnokultūros centrą“, Salos etnokultūros ir informacijos centras parengė Salos etnokultūros ir informacijos centro reorganizavimo sąlygų aprašą

(toliau – reorganizavimo sąlygos).

Reorganizuojama įstaiga – Salos etnokultūros ir informacijos centras (toliau – Centras):

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Neringos g. 2, Rusnė, Šilutės r. sav.;

juridinio asmens kodas – 177413564;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Salos etnokultūros ir informacijos centrą – Juridinių asmenų registras;

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Šilutės kultūros ir oramogų centras (toliau – Centras), kurio pavadinimas po reorganizavimo – Šilutės kultūros ir pramogų centras:

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Lietuvininkų g. 6, 99185 Šilutė;

juridinio asmens kodas – 177414328;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Šilutės kultūros ir pramogų centrą – Juridinių asmenų registras;

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šilutės rajono savivaldybės taryba.

Reorganizavimo būdas – Salos etnokultūros ir informacijos centras reorganizuojamas jungimo būdu, jį prijungiant prie Šilutės kultūros ir pramogų centro, kuris perims reorganizuojamos biudžetinės įstaigos teises ir pareigas ir po reorganizavimo tęs veiklą (nuo 2024 m. gegužės 1 d.).

Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Salos etnokultūros ir informacijos centras.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šilutės kultūros ir pramogų centras.

Nuo 2023 m. gruodžio 15 d. su reorganizavimo sąlygomis ir kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais dokumentais galite susipažinti čia:

Apie parengtas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą paskelbta įstaigų interneto svetainėse http://www.rusnescentras.lt/ ir https://www.silutekpc.lt/ ir Salos etnokultūros ir informacijos centro socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ir raštu pranešama visiems reorganizavime dalyvaujančių biudžetinių įstaigų kreditoriams.   Mus rasite

Neringos g. 2, Rusnės sen., Šilutės r. sav.


Atrasti iš naujo


Mūsų draugai:

https://